ZAMÓWIENIA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
10-09-2018 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 902/18 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_902_18_01082018.pdf SIWZ_do_ZP_902_18.pdf
Zal_nr_1_Formularz ofertowy.doc Zal_nr_2_1_Formularz_parametrow.doc Zal_nr_2_Formularz_cenowy.odt Zal_nr_3 do SIWZ JEDZ w wersji doc.doc
Zal_nr_3a_do_ZP_902_18_Jedz_w_XML.xml
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 01-08-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
17-08-2018 Dostawa sprzętu medycznego do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 982/18 Nie przekracza 30 000 euro wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie_do_skladania_ofert_do_ZP_982_18_27072018.pdf Zmiana_terminu_ZP_982_18_07082018.pdf Zal_nr_2_Formularz_cenowy_do_ZP_982_18.xls
Zal_nr_2_1_Formularz_parametrow.doc Zal_nr_2_2_Formularz_parametrow.doc Zal_nr_2_3_Formularz_parametrow.doc Zal_nr_1_Formularz_ofertowy_do_ZP_982_18.doc
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 982_18_17082018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 27-07-2018 | Zmieniono w dniu 17-08-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
06-08-2018 Dostawa i rozmieszczenie zabudowy meblowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie – ZP 979/18 Nie przekracza 30 000 euro wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie_do_skladania_ofert_do_ZP_979_18_26072018.pdf zawiadomienie o uniewaznieniu ZP_979_18_16_08_2018.pdf Zal_nr_1_Formularz_ofertowy_do_ZP_979_18.doc
Zal_nr_2_Formularz_cenowy_do_ZP_979_18.xls
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 979_18_06082018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 26-07-2018 | Zmieniono w dniu 16-08-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
09-08-2018 Dostawa chłodziarek - ZP 960/18 Nie przekracza 30 000 euro wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie_do_skladania_ofert_do_ZP_960_18_26072018.pdf Zal_nr_1_Formularz_ofertowy_do_ZP_960_18.doc
Wyjasnienie_tresci_zaproszenia_do_ZP_960_18_02082018.pdf Wyjasnienie_tresci_zaproszenia_do_ZP_960_18_03082018.pdf Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 960_18_09082018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 26-07-2018 | Zmieniono w dniu 09-08-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
14-08-2018 Świadczenie usług w zakresie wykonywania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej - ZP 915/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_915_18.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_915_18_31072018.pdf Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert ZP 915_18_31072018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_915_18_06082018.pdf SIWZ_do_ZP_915_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 915_18.zip Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert ZP 915_18_31072018.pdf
Zal_nr_1_Formularz_cenowy do ZP_915_18 po modyfikacji w dniu 06.08.2018.xls
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_915_18_06082018.pdf Zal_nr_1_Formularz_cenowy do ZP_915_18 po modyfikacji w dniu 06.08.2018.xls Informacje z sesji otwarcia ofert ZP_915_18_14082018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 25-07-2018 | Zmieniono w dniu 14-08-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
20-08-2018 Dostawy implantów - ZP 856/18 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_856_18.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_856_18_01082018.pdf SIWZ_do_ZP_856_18.pdf
Zal_nr_1_Formularz cenowy ZP 856_18.xls Zal nr 2 do SIWZ JEDZ.doc Zal_nr_3_Formularz oferty.doc Zal_2a_JEDZ_do_ZP_856_18_w wersji XML.xml
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_ZP_856_18_01082018.pdf Zal_nr_1_Formularz cenowy ZP 856_18 po modyfikacji z dnia01082018.xls Wyjasnienia_tresci_SIWZ II__ZP_856_18_07082018.pdf
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 03-07-2018 | Zmieniono w dniu 07-08-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
02-08-2018 „Dostawy wyrobów medycznych oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach medycznych” - ZP 646/18 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_646_18_13062018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_do_ZP_646_18_17072018.pdf SIWZ_do_ZP_646_18.pdf
Zal_2a_JEDZ_do_ZP_646_18_w wersji XML.xml Formularze_edytowalne_do_ZP_646_18.zip
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_ZP_646_18_17072018.pdf
Informacje z otwarcia ofert do ZP 646_18_02082018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 13-06-2018 | Zmieniono w dniu 02-08-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
22-06-2018 Dostawa sprzętu komputerowego - ZP 653/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_653_18_06062018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_653_18.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_653_18_18062018.pdf Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_ZP_653_18_16072018.pdf
SIWZ_do_ZP_653_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP_653_18.zip Zal_nr_2_1_Formularz_parametrow Zad 1 po modyfikacji13062018.doc Zal_nr_2_3_Formularz_parametrow Zad 3 po modyfikacji13062018.doc
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_do_ZP_653_18_11062018.pdf Wyjasnienia_II_tresci_SIWZ_do_ZP_653_18_13062018.pdf
Zal_nr_2_1_Formularz_parametrow Zad 1 po modyfikacji13062018.doc Zal_nr_2_3_Formularz_parametrow Zad 3 po modyfikacji13062018.doc
Wyjasnienia_III_tresci_SIWZ_do_ZP_653_18_18062018.pdf
Informacje_z_sesji_otwarcia ofert_ZP_653_18_22062018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 06-06-2018 | Zmieniono w dniu 16-07-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
30-05-2018 Dostawy środków farmaceutycznych w ramach programów lekowych - ZP 368/18 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_368_18_17042018.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_368_18_14052018.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty ZP 368_18_13062018.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty ZP 368_18_19062018.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty ZP 368_18_21062018.pdf
SIWZ_do_ZP_368_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 368_18.zip Zal_nr_2a_JEDZ w wersji XML.xml
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_do_ZP_368_18_14052018.pdf Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 368_18_30052018.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 17-04-2018 | Zmieniono w dniu 21-06-2018