ZAMÓWIENIA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
15-01-2019 Dostawy środków farmaceutycznych w ramach programów lekowych do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie” – ZP 29/19 Nie przekracza 30 000 euro Wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie do składania ofert ZP 29_19.pdf Zal_nr_1_Formularz_cenowy.xls
Zal_nr_2_Formularz ofertowy.doc
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 29_19.pdf OK
Doda-(a): Anna Dorda w dniu 08-01-2019 | Zmieniono w dniu 15-01-2019

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
18-12-2018 Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych - ZP 1314/18 Ponizej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_1314_18_05122018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1314_18_11122018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1314_18_13122018.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu zadań do ZP 1314_18_21122018.pdf
Zawiadomienie o wyborze ofert ZP 1314_18_10012019.pdf Zawiadomienie o uniewaznieniu post. w zakresie Zad. 29 i 30 ZP 1314_18_14012019.pdf
SIWZ ZP 1314_18.pdf
Formularze edytowalne.zip Przesuniecie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert_ZP_1314_18_11122018.pdf
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_1314_18_13122018.pdf Zal_nr_1_Formularz cenowy do ZP 1314_18 po modyfikacji w dniu 13.12.2018 r..xls Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 1314_18_18122018.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 05-12-2018 | Zmieniono w dniu 14-01-2019

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
06-12-2018 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – ZP 1445/18 Nie przekracza 30 000 euro wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie do skladania ofert - materialy eksploatacyjne_ZP_1445_18_22112018.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf Zal_nr_1_Formularz cenowy ZP 1445.xls
Zal_nr_1_Formularz cenowy ZP 1445 po modyfikacji 27112018.xls
Zal_nr_1_Formularz cenowy ZP 1445 po modyfikacji 27112018.xls Wyjasnienie_tresci_SIWZ_do_ZP_1445_18_27112018.pdf Wyjasnienie_tresci_SIWZ_II_do_ZP_1445_18_30112018.pdf
informacja z otwarcia ofert ZP 1445_18_6_12_18.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 22-11-2018 | Zmieniono w dniu 10-01-2019

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
10-12-2018 Dostawy środków farmaceutycznych w latach 2019-2020 - ZP 1211/18 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1211_18_13102018.pdf Sprostowanie ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1211_18_19112018.pdf Sprostowanie ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1211_18_21112018.pdf Sprostowanie ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1211_18_22112018.pdf
zawiadomienie o wyborze czesc 418.pdf Zawiadomienie o wynikach postepowania ZP 1211_18_15012019.pdf SIWZ ZP 1211_18.pdf
Formularz edytowalny do ZP 1211_18.zip Zal_nr_2a_JEDZ w wersji XML_ZP 1211_18.xml Zal_nr_1_Formularz cenowy - po modyfikacji w dniu 19.11.2018.xls
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_do_ZP_1211_18_19112018.pdf
Zal_nr_1_Formularz cenowy - po modyfikacji w dniu 19.11.2018.xls Sprostowanie_wyjasnienia_na_Zap_33_do SIWZ_do_ ZP_1211_18_22112018.pdf
Informacje z sesji otwarcia ofert do ZP 1211_18_10122018.pdf Zalacznik do informacji z otwarcia ofert do ZP 1211_18_10122018.zip Zestawienie ofert dodatkowych do ZP 1211_18_04012019.pdf
OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 15-10-2018 | Zmieniono w dniu 15-01-2019