ZAMÓWIENIA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.
Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
20-11-2019 Dostawy środków farmaceutycznych w ramach programów lekowych - ZP 1524/19 Ponizej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1524_15_08112019.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_1524_19_15112019.pdf
SIWZ_do_ZP_1524_19.pdf
Zal_nr_1_Formularz_oferty ZP 1524_19.doc Zal_nr_2_Formularz_cenowy ZP 1524_19.xls Zal_nr_3_Oswiadczenie_wlasne ZP 1524_19.doc Zal_nr_1_Formularz_oferty ZP 1524_19_po_modyfikacji_15112019.doc
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_1524_19_15112019.pdf Zal_nr_1_Formularz_oferty ZP 1524_19_po_modyfikacji_15112019.doc OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 08-11-2019 | Zmieniono w dniu 15-11-2019

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
15-11-2019 Świadczenie usług w zakresie samochodowego transportu sanitarnego osób dializowanych - ZP 1455/19 Nie przekracza 30 000 euro Wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie do skladania ofert_do_ZP_1455_19_08112019.pdf Formularze edytowalne do ZP 1455_19.7z
Informacje z sesji otwarcia ofert do ZP 1455_19_15112019.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 08-11-2019 | Zmieniono w dniu 15-11-2019

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
15-11-2019 Dostawa ścianki wystawienniczej - ZP 1529/19 Nie przekracza 30 000 euro wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie do skladania ofert _do_ZP_1529_19_07112019.pdf Zal_nr_1_Formularz_ofertowy_do_ZP_1529_19.doc
Wyjasnienie zaproszenia do ZP 1529_19.pdf Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 1529_19_15112019.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 07-11-2019 | Zmieniono w dniu 15-11-2019

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
02-12-2019 Dostawy implantów i asortymentu wykorzystywanego w procedurach ortopedycznych - ZP 1394/19 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1394_19_29102019.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1394_19_15112019.pdf
SIWZ ZP 1394_19.pdf
Zal_nr_1_Formularz cenowy ZP_1394_19.xls Zal_nr_2_JEDZ w wersji doc ZP 1394_19.doc Zal_nr_2a_JEDZ w wersji xml ZP 1394_19.xml Zal_nr_3_Formularz oferty ZP 1394_19.doc
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9ddfb63b-fd93-4ef5-a68f-f6c80e6eef4c.asc Zmiana tresci SIWZ do ZP 1394_19_05112019.pdf Zal_nr_1_Formularz cenowy ZP_1394_19_zad_19 po modyfikacji.xls Zal_nr_1_Formularz cenowy_ZP_1394_19_zad_4_ po_modyf_.xls
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_do_ZP_1394_19_15112019.pdf Zal_nr_1_Formularz cenowy_ZP_1394_19_zad_4_ po_modyf_.xls OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 29-10-2019 | Zmieniono w dniu 15-11-2019

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
21-11-2019 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-zakaźnego, Oddziału gruźlicy i chorób płuc oraz Poradni gruźlicy i chorób płuc i Poradni chorób zakaźnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 1296/19 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1296_19_02102019.pdf Zmiana ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_1296_19_15102019.pdf
Zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_1296_19_28102019.pdf Zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_1296_19_31102019.pdf Zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_1296_19_05112019_wyslana.pdf
SIWZ_do_ZP_1296_19.pdf
Formularze_edytowalne_do_ZP_1296_19.7z KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b69efe8f-c1f2-4089-acd0-33787e006cb9.asc Zal_nr_3a_do_ZP_1296_19_JEDZ w wersji XML.xml Zmiana_tresci_SIWZ_do_ZP_1296_19_15102019.pdf Przesuniecie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert_ZP_1296_19_28102019.pdf Zmiana_II_tresci_SIWZ_do_ZP_1296_19_05112019.pdf Zmody_ZAL_nr_2_2_formularz parametrów techniczych Zadanie nr 2_ZP_1296_19.docx
Zmody_ZAL_nr_2_3_formularz parametrów techniczych Zadanie nr 3_ZP_1296_19.docx
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_1296_19_31102019.pdf
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 02-10-2019 | Zmieniono w dniu 05-11-2019

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
25-09-2019 Dostawy środków czystości i higieny oraz worków na odpady - ZP 1135/19 Ponizej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ ZP_1135_19_13092019.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_1135_19_19092019.pdf Zawiadomienie do ZP 1135_19_16102019.pdf SIWZ ZP 1135_19.pdf
Zal_nr_1_Formularz ofertowy ZP 1135_19.doc Zal_nr_2_Formularz cenowy ZP 1135_19.xls Zal_nr_3_Oswiadczenie wlasne ZP 1135_19.doc
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_ZP_1135_19_19092019.pdf
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 1135_19_25092019.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 13-09-2019 | Zmieniono w dniu 16-10-2019