ZAMÓWIENIA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
23-10-2018 Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej - ZP 1293/18 Nie przekracza 30 000 euro wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie do skladania ofert do ZP_1293_18.pdf Zal_nr_3_Formularz oferty.doc
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 15-10-2018 | Zmieniono w dniu 15-10-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
23-11-2018 Dostawy środków farmaceutycznych w latach 2019-2020 - ZP 1211/18 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1211_18_13102018.pdf SIWZ ZP 1211_18.pdf
Formularz edytowalny do ZP 1211_18.zip Zal_nr_2a_JEDZ w wersji XML_ZP 1211_18.xml
OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 15-10-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
03-10-2018 „Dostawa respiratorów do sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie” - ZP 1227/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie o zamowieniu_do_ZP_1227_18_24092018.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert ZP 1227_18_17102018.pdf
SIWZ_do_ZP_1227_18_24092018.pdf
Formularze edytowalne do ZP_1227_18.zip
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_1227_18_27092018.doc.pdf Informacje z otwarcia ofert ZP 1227_18_03102018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 24-09-2018 | Zmieniono w dniu 17-10-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
02-10-2018 Wykonanie filmu promocyjnego - ZP 1214/18 Nie przekracza 30 000 euro wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie do skladania ofert _ZP_1214_18_24092018.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty_ZP_1214_18_03102018.pdf Zal_nr_1_Formularz_ofertowy_do_ZP_1214_18.doc
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 1214_18_02102018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 24-09-2018 | Zmieniono w dniu 03-10-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
07-09-2018 Dostawa sprzętu medycznego do sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 1002/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
ogloszenie o zamowieniu_ZP_1002_18_22_8_2018.pdf
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_do_ZP_1002_18_28082018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_do_ZP_1002_18_31082018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_do_ZP_1002_18_03092018.pdf
zawiadomienie unieważnienie 6, 9, 10 ZP_1002_18_20092018.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert zad 2, 4, 5, 7, 8_ZP 1002_18_26092018.pdf Zawiadomienie o uniewaznieniu czynnosci odrzucenia zad3_ZP_ 1002_18_10102018.pdf SIWZ ZP 1002_18.pdf Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert do ZP 1002_18_28082018.pdf II Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert do ZP 1002_18_31082018.pdf
Formularze edytowalne do ZP 1002_18.zip
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_do_ZP_1002_18_03092018.pdf Informacje z otwarcia ofert ZP 1002_18_07092018.pdf
OK
Doda-(a): Anna Dorda w dniu 22-08-2018 | Zmieniono w dniu 10-10-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
20-09-2018 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 902/18 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_902_18_01082018.pdf Sprostowanie ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_902_18_04092018.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert ZP 902_18_19102018.pdf SIWZ_do_ZP_902_18.pdf
Zal_nr_1_Formularz ofertowy.doc Zal_nr_2_1_Formularz_parametrow.doc Zal_nr_2_Formularz_cenowy.odt Zal_nr_3 do SIWZ JEDZ w wersji doc.doc
Zal_nr_3a_do_ZP_902_18_Jedz_w_XML.xml
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_902_18_04092018.doc.pdf Sprostowanie wyjanienia_tresci_SIWZ_ZP_902_18_07092018.pdf
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 902_18_20092018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 01-08-2018 | Zmieniono w dniu 19-10-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
14-08-2018 Świadczenie usług w zakresie wykonywania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej - ZP 915/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_915_18.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_915_18_31072018.pdf Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert ZP 915_18_31072018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_915_18_06082018.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert ZP 915_18_18092018.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert ZP 915_18_27092018.pdf
SIWZ_do_ZP_915_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 915_18.zip Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert ZP 915_18_31072018.pdf
Zal_nr_1_Formularz_cenowy do ZP_915_18 po modyfikacji w dniu 06.08.2018.xls
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_915_18_06082018.pdf Zal_nr_1_Formularz_cenowy do ZP_915_18 po modyfikacji w dniu 06.08.2018.xls Informacje z sesji otwarcia ofert ZP_915_18_14082018.pdf Informacje z sesji otwarcia ofert dodatkowych ZP_915_18_12092018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 25-07-2018 | Zmieniono w dniu 27-09-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
20-08-2018 Dostawy implantów - ZP 856/18 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_856_18.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_856_18_01082018.pdf Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_ do_ZP_856_18_05092018.pdf Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_2_ do_ZP_856_18_03102018.pdf SIWZ_do_ZP_856_18.pdf
Zal_nr_1_Formularz cenowy ZP 856_18.xls Zal nr 2 do SIWZ JEDZ.doc Zal_nr_3_Formularz oferty.doc Zal_2a_JEDZ_do_ZP_856_18_w wersji XML.xml
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_ZP_856_18_01082018.pdf Zal_nr_1_Formularz cenowy ZP 856_18 po modyfikacji z dnia01082018.xls Wyjasnienia_tresci_SIWZ II__ZP_856_18_07082018.pdf
Informacje z otwarcia ofert do ZP 856_18_20082018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 03-07-2018 | Zmieniono w dniu 03-10-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
02-08-2018 „Dostawy wyrobów medycznych oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach medycznych” - ZP 646/18 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_646_18_13062018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_do_ZP_646_18_17072018.pdf Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_do_ZP_646_18_31082018.pdf Ocena ofert_ZP_646_18.pdf
Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_do_ZP_646_18_12092018.pdf Uniewaznienie_wyboru_Zad_19_ZP_646_18_21092018.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Zad 19_ZP_646_18_11102018t.pdf
SIWZ_do_ZP_646_18.pdf
Zal_2a_JEDZ_do_ZP_646_18_w wersji XML.xml Formularze_edytowalne_do_ZP_646_18.zip
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_ZP_646_18_17072018.pdf
Informacje z otwarcia ofert do ZP 646_18_02082018.pdf Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych_ZP_646_18_28082018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 13-06-2018 | Zmieniono w dniu 11-10-2018