ZAMÓWIENIA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
23-01-2018 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 136,88 kWp w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 1705/17 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o zmianie ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1705_17_29122017.pdf Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_1705_17_15122017.pdf Ogloszenie_o zmianie ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1705_17_05012018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1705_17_11012018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1705_17_16012018.pdf SIWZ _1705_17.pdf
PFU_Zalacznik_nr_1.pdf Formularze edytowalne do ZP 1705_17_.zip Zmiana_terminow_skladania_i_otwarcia_ofert_do ZP_1705_17_11012018.pdf
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_1705_17_29122017.pdf
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_1705_17_05012017.pdf Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_1705_17_16012017.pdf
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 15-12-2017 | Zmieniono w dniu 16-01-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
21-12-2017 Dostawy leków stosowanych w leczeniu SM - ZP 1736/17 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1736_17_11122017.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty ZP 1736_17_21122017.pdf SIWZ_ZP_1736_17.pdf
Formularze edytowalne do ZP 1736_17.zip
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 1736_17_21122017.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 11-12-2017 | Zmieniono w dniu 21-12-2017

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
06-12-2017 Dostawy koncentratów do dializ - ZP 1592/17 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_1592_17.pdf SIWZ_do_ZP_1592_17.pdf
Formularze edytowalne do ZP 1592_17.zip
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_ZP_1592_17_29102017.pdf Informacje_z_sesji_otwarcia_ofert_do_ZP_1592_17_06122017.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 21-11-2017 | Zmieniono w dniu 06-12-2017

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
30-11-2017 Dostawy materiałów biurowych, papieru ksero i komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych - ZP 1423/17 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_1423_17_17112017.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert do ZP 1423_17_15122017.pdf Zawiadomienie o unieważnieniu Zad. nr 4 do ZP_1423_17_05012018.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty Zad. nr 7 do ZP_1423_17_11012018.pdf
SIWZ_do_ZP_1423_17.pdf
Formularze edytowalne do ZP 1423_17.zip
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 1423_17_30112017.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 17-11-2017 | Zmieniono w dniu 11-01-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
12-12-2017 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu oraz przetwarzania odpadów medycznych na rzecz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 1229/17 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_1229_17_06112017.pdf Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_do_ZP_1229_17_29122017.pdf
Informacje z sesji otwarcia ofert do ZP 1229_17_12122017.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 06-11-2017 | Zmieniono w dniu 29-12-2017

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
31-01-2018 Dostawa sprzętu medycznego do sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 1464/17 Ponizej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
ogloszenie o zamowieniu ZP_1464_17_27_10_2017.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1464_17_03112017.pdf
Zawiadomienie o zmianie terminow skladania i otwarcia ofert_ZP_1464_17_03112017.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1464_17_07112017.pdf Zawiadomienie o zmianie terminow skladania i otwarcia ofert_ZP_1464_17_07112017.pdf
Ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1464_17_20112017.pdf Zawiadomienie o zmianie terminow składania i otwarcia ofert ZP_1464_17_20112017.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1464_17_12122017.pdf Zawiadomienie o zmianie terminow składania i otwarcia ofert ZP_1464_17_12122017.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_1464_17_03012018.pdf
Zawiadomienie o zmianie terminow składania i otwarcia ofert ZP_1464_17_03012018.pdf
SIWZ ZP 1464_17_27_10_2017.pdf Zalaczniki nr 2_1 do 2_10 do SIWZ_ Formularz parametrow technicznych.pdf
formularze do edycji.zip Zawiadomienie o zmianie terminow skladania i otwarcia ofert_ZP_1464_17_03112017.pdf Zawiadomienie o zmianie terminow skladania i otwarcia ofert_ZP_1464_17_07112017.pdf Zawiadomienie o zmianie terminow składania i otwarcia ofert ZP_1464_17_20112017.pdf
Zawiadomienie o zmianie terminow składania i otwarcia ofert ZP_1464_17_12122017.pdf Zawiadomienie o zmianie terminow składania i otwarcia ofert ZP_1464_17_03012018.pdf
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_1464_17_31102017.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 27-10-2017 | Zmieniono w dniu 03-01-2018