ZAMÓWIENIA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r.
Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
04-06-2020 Dostawa sprzętu komputerowego - ZP 688/20 Ponizej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP 688_20_27052020.pdf SIWZ ZP 688_20.pdf
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e590ca37-9ec2-49c6-8921-58a01ef1ac67.asc Formularze edytowalne do ZP 688_20.zip
OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 27-05-2020

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
27-05-2020 Świadczenie usług w zakresie samochodowego transportu sanitarnego - ZP 530/20 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP__530_20_14052020.pdf Zmiana_Ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP__530_20_21052020.pdf Przesunicie terminu składania i otwarcia ofert do ZP 530_20_21052020.pdf Zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP__530_20_22052020.pdf SIWZ_do_ZP_530_20.pdf
Formularze_edytowalne do ZP_530_20.7z Przesunicie terminu składania i otwarcia ofert do ZP 530_20_21052020.pdf
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_do_ZP_530_20_22052020.pdf Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 530_20_27052020.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 14-05-2020 | Zmieniono w dniu 27-05-2020

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
18-05-2020 Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników do ich przechowywania - ZP 370/20 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_370_20_04052020.pdf SIWZ_do_ZP_370_20.pdf
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8e730da5-ecfb-4b51-886a-8adcce2431d9.asc Formularze edytowalne do ZP 370_20.7z
Informacje z sesji otwarcia ofert do ZP_370_20_18052020.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 04-05-2020 | Zmieniono w dniu 18-05-2020

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
07-04-2020 Dostawa bułek na Stację Dializ Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie – ZP 361/20 Nie przekracza 30 000 euro Wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie do skladania ofert ZP 361_20_12032020.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty ZP 361_20_17042020.pdf Zal_nr_1_Formularz oferty ZP 361_20.doc
informacja z otwarcia ofert_7_4_2020.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 12-03-2020 | Zmieniono w dniu 17-04-2020

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
17-04-2020 Dostawy środków farmaceutycznych w ramach programów lekowych - 242/20 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_242_20_11032020.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_242_20_30032020.pdf Zawiadomienie do ZP 242_20_26052020.pdf SIWZ ZP 242_20.pdf KluczPub_Oferta_PostepowanieID_61a04f74-cc12-4cda-8ec7-d99d2fa1cd2f.asc Formularze edytowalne do ZP 242_20.zip Zal_nr_1_Formularz oferty ZP 242_20 po modyfikacji_30032020.doc Zal_nr_2_Formularz cenowy ZP 242_20 po modyfikacji_30032020.xls
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_242_20_30032020.pdf
Zal_nr_1_Formularz oferty ZP 242_20 po modyfikacji_30032020.doc Zal_nr_2_Formularz cenowy ZP 242_20 po modyfikacji_30032020.xls
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 242_20_17042020.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 11-03-2020 | Zmieniono w dniu 26-05-2020

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
02-06-2020 Dostawy obłożeń i zestawów operacyjnych, materiałów opatrunkowych i higienicznych oraz odzieży operacyjnej - ZP 131/20 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_131_20_26022020.pdf Sprostowanie Ogloszenia o zamowieniu_do_ZP_131_20.pdf
Sprostowanie ogloszenia o zamowieniu_do_ZP_131_20_21042020.pdf
SIWZ ZP 131_20.pdf
Formularze edytowalne do ZP 131_20.zip KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3f72c662-4056-4e44-b0c4-49916ed19db5.asc Zal_nr_1_formularz cenowy do  ZP 131_20 modyfikacja.xls Modyfikacja_tresci_SIWZ_ZP_131_20_21042020.pdf
Wyjasnienie tresci SIWZ do ZP 131_20_27032020.pdf Zal_nr_1_formularz cenowy do  ZP 131_20 modyfikacja.xls OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 26-02-2020 | Zmieniono w dniu 21-04-2020

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
07-02-2020 Dostawa sprzętu medycznego do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 1196/19 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_ZP_1196_19_19112019.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_1196_19_19112019.pdf Przesuniecie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert_ZP_1196_19_13122019.pdf Sprostowanie_ogłoszenia_o_zamowieniu_ZP_1196_19_13122019.pdf Zmiana_ID_i_terminu_skladania_ofert_ZP_1196_19_23122019.pdf
Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_1196_19_23122019.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamówienia_ZP_1196_19_09012020.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_ZP_1196_19_22012020.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert ZP 1196_19_11032020.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP 1196_19_06042020.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP 1196_19_31032020.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert ZP 1196_19_28042020.pdf
SIWZ ZP 1196_19.pdf
Formularze edytowalne do ZP 1196_19.7z Zal_nr_3a_JEDZ w wersji XML ZP 1196_19.xml KluczPub_Oferta_PostepowanieID_aeb0288c-5903-4e54-9cf7-3fbad45c1199.asc
Przesuniecie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert_ZP_1196_19_13122019.pdf Zmiana_ID_i_terminu_skladania_ofert_ZP_1196_19_23122019.pdf
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_ZP_1196_19_09012020.pdf
Zal_nr_2_Formularz_cenowy ZP 1196_19 po modyfikacji 09012020.xls Zal_nr_2_2_Formularz_parametrow - Zadanie nr 2 po modyfikacji 09012020.doc Zal_nr_2_3_Formularz_parametrow - Zadanie nr 3 po modyfikacji 09012020.doc KluczPub_Oferta_PostepowanieID_aeb0288c-5903-4e54-9cf7-3fbad45c1199.asc
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_II_ZP_1196_19_22012020.pdf
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 1196_19_07022020.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 19-11-2019 | Zmieniono w dniu 28-04-2020