ZAMÓWIENIA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
25-04-2018 Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej dla zamówienia - Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informayjnej Nie przekracza 30 000 euro Roznanie rynku w celu ustalenia wartości rynkowej
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Rozeznanie Rynku.pdf Mocowanie tablicy.jpg
Tablica informacyjna modernizacja-projekt nadruku.jpg
OK
Doda-(a): Anna Dorda w dniu 20-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
30-04-2018 Dostawa komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie – ZP 517/18 Nie przekracza 30 000 euro Wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie do skladania ofert ZP 517_18_20042018.pdf Formularze edytowalne.zip
OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 20-04-2018 | Zmieniono w dniu 20-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
25-04-2018 Świadczenie usług w zakresie samochodowego transportu sanitarnego - ZP 434/18 Ponizej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_o_ZP 434_18_17042018.pdf SIWZ_do_ZP_434_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 434_18.zip
OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 17-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
10-05-2018 „Dostawa zabudowy meblowej, szaf lekarskich oraz krzeseł do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Cieszynie” - ZP 400/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_400_17042018.pdf SIWZ_do_ZP_400_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 400_18.zip
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 17-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
23-05-2018 Dostawy środków farmaceutycznych w ramach programów lekowych - ZP 368/18 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_368_18_17042018.pdf SIWZ_do_ZP_368_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 368_18.zip Zal_nr_2a_JEDZ w wersji XML.xml
OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 17-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
26-04-2018 Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych - ZP 396/18 Ponizej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_396_18_06042018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_396_18_12042018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_396_18_18042018.pdf SIWZ_do_ZP_396_18.pdf Formularze edytowalne do ZP 396_18.zip
Przesuniecie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert ZP_396_18_12042018.pdf Zal_nr_1_Formularz_cenowy po modyfikacji 18042018.xls
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_396_18_18042018.pdf
Zal_nr_1_Formularz_cenowy po modyfikacji 18042018.xls
OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 06-04-2018 | Zmieniono w dniu 18-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
24-04-2018 Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Cieszynie - ZP 317/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_317_17_04042018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_do_ZP_317_17_17042018.pdf SIWZ_do_ZP_317_18.pdf
Zal_nr_1_1_STWIOR_Zadanie 1.zip Zal_nr_1_2_STWIOR_Zadanie_2.zip Zal_nr_1_3_STWIOR_Zadanie_3.zip ZAL_nr_1_4_STWIOR_Zadanie_4.zip
Zal_nr_1_5_STWIOR_Zadanie_5.zip Zal_nr_1_6_STWIOR_Zadanie_6.zip Zal_nr_1_7_STWIOR_Zadanie_7.zip Zal_nr_2_Formularz ofertowy.doc
Zal_nr_3_Oswiadczenie_art_22.doc informacja o zmianie ogloszenia_17_4_2018_ZP_317_18.pdf
Wyjasnienie tresci SIWZ_do_ZP_317_18_13_4_2018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 04-04-2018 | Zmieniono w dniu 17-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
10-04-2018 Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców - ZP 270/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_270_18_15032018.pdf
ogloszenie o zmianie ogloszenia_27_3_2018.pdf
SIWZ_do_ZP_270_18.pdf Zal_nr_1_OPZ_cz 1.zip
Zal_nr_1_OPZ_cz 2.zip zal_nr_1_OPZ_cz 3.zip Formularze edytowalne do ZP 270_18.zip informacja o zmianie terminu skladania ofert_27_3_2018.pdf
Informacje z otwarcia ofert ZP 270_18_10042018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 15-03-2018 | Zmieniono w dniu 10-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
30-04-2018 Dostawa sprzętu medycznego oraz łóżek do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 96/18 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_14022018.pdf Sprostowanie ogłoszenia_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_21032018.pdf Przesuniecie_terminu_skladania_ofert_do_ZP_96_18_21032018.pdf
Sprostowanie ogłoszenia_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_6_4_2018.pdf Sprostowanie ogłoszenia_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_9_4_2018.pdf Sprostowanie ogłoszenia_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_13_4_2018.pdf
SIWZ ZP_96_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 96_18.zip Zal_nr_3a_JEDZ w wer_XML.xml Przesuniecie_terminu_skladania_ofert_do_ZP_96_18_21032018.pdf
wyjasnienia na zapytania ZP 96_18_6_4_2018.pdf
wyjasnienia na zapyt i sprostowanie  ZP 96_18_9_4_2018.pdf wyjasnienia na zapytania ZP 96_18_13_4_2018.pdf
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 14-02-2018 | Zmieniono w dniu 17-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
05-04-2018 Dostawy obłożeń i zestawów operacyjnych, fartuchów oraz materiałów opatrunkowych i higienicznych - ZP 14/2018 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_14_2018_01022018.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_14_2018_09032018.pdf Przesuniecie_terminow_skladania_i_otwarcia_ofert_do_zp_14_2018_09032018.pdf
Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_14_2018_14032018.pdf
SIWZ_ZP_14_2018.pdf
Formularze edytowalne do ZP_14_2018.zip Zal_nr_2a_JEDZ w wersji XML.xml Przesuniecie_terminow_skladania_i_otwarcia_ofert_do_zp_14_2018_09032018.pdf
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_14_2018_14032018.pdf Sprostowanie wyjasnien tresci SIWZ_do_ZP_14_2018_1602018.pdf
Informacje_z_sesji_otwarcia_ofert_do_ZP_14_2018_05042018.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 01-02-2018 | Zmieniono w dniu 05-04-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
11-04-2018 Dostawa endoskopów do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 17/18 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_17_18_31012018.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowienu_02032018.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_17_18_26032018.pdf
Specyfikacja ZP 17_18_29_1_2018.pdf
Formularze edytowalne do ZP 17_18.zip Zal_nr_3a_JEDZ w wersji XML.xml Zal_nr_2_1_Formularz_parametrow_po_modyfikacji_2_3_2018.doc Zal_nr_2_Formularz_cenowy_po_modyfikacji_2_3_2018.xls Przesuniecie_terminow_skladania_i_otwarcia_ofert_do_ZP_17_18_26032018.pdf
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_do_ZP_17_18_02032018.pdf
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_II_do_ZP_17_18_21032018.pdf Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_17_18_4_4_2018.pdf
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 17_18.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 31-01-2018 | Zmieniono w dniu 11-04-2018