ZAMÓWIENIA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
19-07-2018 „Dostawy wyrobów medycznych oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach medycznych” - ZP 646/18 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_646_18_13062018.pdf SIWZ_do_ZP_646_18.pdf
Zal_2a_JEDZ_do_ZP_646_18_w wersji XML.xml Formularze_edytowalne_do_ZP_646_18.zip
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 13-06-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
22-06-2018 Dostawa sprzętu komputerowego - ZP 653/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_653_18_06062018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_653_18.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_653_18_18062018.pdf SIWZ_do_ZP_653_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP_653_18.zip Zal_nr_2_1_Formularz_parametrow Zad 1 po modyfikacji13062018.doc Zal_nr_2_3_Formularz_parametrow Zad 3 po modyfikacji13062018.doc
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_do_ZP_653_18_11062018.pdf Wyjasnienia_II_tresci_SIWZ_do_ZP_653_18_13062018.pdf
Zal_nr_2_1_Formularz_parametrow Zad 1 po modyfikacji13062018.doc Zal_nr_2_3_Formularz_parametrow Zad 3 po modyfikacji13062018.doc
Wyjasnienia_III_tresci_SIWZ_do_ZP_653_18_18062018.pdf
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 06-06-2018 | Zmieniono w dniu 18-06-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
13-06-2018 Świadczenie usług w zakresie samochodowego transportu sanitarnego osób dializowanych - ZP 743/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_743_18_05062018.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty ZP 743_18_19062018.pdf SIWZ_do_ZP_743_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 743_18.zip
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 743_18_13062018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 05-06-2018 | Zmieniono w dniu 19-06-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
07-06-2018 Dostawa i rozmieszczenie zabudowy meblowej – rejestracji i pomieszczenia socjalnego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie – ZP 697/18 Nie przekracza 30 000 euro Wybór najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Zaproszenie do skladania ofert ZP 697_18_30052018.pdf Formularze edytowalne ZP 697_18.zip
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 697_18_07062018.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 30-05-2018 | Zmieniono w dniu 07-06-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
30-05-2018 "Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców" - ZP 636/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie o zamowieniu do ZP 636_18_11052018.pdf Ogloszenie o zmianie ogloszenia do ZP 636_18_23052018.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert ZP_636_18_18_06_2018.pdf SIWZ_do_ZP 636_18.pdf
Zal_1_OPZ_ cz 1.zip Zal_1_OPZ_cz 2.zip zal_nr_1_OPZ_ cz 3.zip Formularze edytowalne_do_ZP_636_18.zip
Zal_nr_2_Formularz_ofertowy_modyf 23_5_2018.doc
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_ZP_636_18_18052018.pdf Wyjasnienia_II_tresci_SIWZ_ZP_636_18_23052018.pdf Zal_nr_2_Formularz_ofertowy_modyf 23_5_2018.doc Informacje z sesji otwarcia ofert_ ZP 636_18_30_05_2018..pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 11-05-2018 | Zmieniono w dniu 18-06-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
22-05-2018 Świadczenie usług w zakresie samochodowego transportu sanitarnego - ZP 631/18 Ponizej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_o_ZP 631_18_11052018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_631_18_17052018.pdf Zawiadomienie o uniewaznieniu post. Zad. 1 ZP 631_18_30052018.pdf SIWZ_do_ZP_631_18.pdf
Formularze edytowalne.zip
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_do_ZP_631_18_17052018.pdf Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 631_18_22052018.pdf
OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 11-05-2018 | Zmieniono w dniu 30-05-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
11-05-2018 „Dostawa zabudowy meblowej, szaf lekarskich oraz krzeseł do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Cieszynie” - ZP 400/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_400_17042018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_do_ZP_400_18_24042018.pdf Zawiadomienie o uniewaznieniu Zad. 2 do ZP 400_18_18052018.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert do ZP_400_18_06062018.pdf SIWZ_do_ZP_400_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 400_18.zip Zawiadomienie o zmianie tresci SIWZ i terminie skladania ofert_do_ZP_400_18.pdf
Informacja z sesji otwarcia ofert do ZP 400_18_11052018.pdf
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 17-04-2018 | Zmieniono w dniu 06-06-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
30-05-2018 Dostawy środków farmaceutycznych w ramach programów lekowych - ZP 368/18 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_368_18_17042018.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_368_18_14052018.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty ZP 368_18_13062018.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty ZP 368_18_19062018.pdf SIWZ_do_ZP_368_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 368_18.zip Zal_nr_2a_JEDZ w wersji XML.xml
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_do_ZP_368_18_14052018.pdf Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 368_18_30052018.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 17-04-2018 | Zmieniono w dniu 19-06-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
26-04-2018 Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych - ZP 396/18 Ponizej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_396_18_06042018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_396_18_12042018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_396_18_18042018.pdf Zawiadomienie o uniewaznieniu Zad. 6 do ZP 396_18_07052018.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty w zakr. Zad.1,2,3,4 ZP_396_18_18052018.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty w zakr. Zad. 5 ZP 396_18_22052018.pdf
SIWZ_do_ZP_396_18.pdf Formularze edytowalne do ZP 396_18.zip
Przesuniecie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert ZP_396_18_12042018.pdf Zal_nr_1_Formularz_cenowy po modyfikacji 18042018.xls
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_396_18_18042018.pdf
Zal_nr_1_Formularz_cenowy po modyfikacji 18042018.xls
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 396_18_26042018.pdf
Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia po modyfikacji ZP 396_18_08052018.pdf
OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 06-04-2018 | Zmieniono w dniu 22-05-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
24-04-2018 Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Cieszynie - ZP 317/18 Ponizej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_317_17_04042018.pdf Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_do_ZP_317_17_17042018.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert ZP_317_18_10_05_2018 tablica.pdf SIWZ_do_ZP_317_18.pdf
Zal_nr_1_1_STWIOR_Zadanie 1.zip Zal_nr_1_2_STWIOR_Zadanie_2.zip Zal_nr_1_3_STWIOR_Zadanie_3.zip ZAL_nr_1_4_STWIOR_Zadanie_4.zip
Zal_nr_1_5_STWIOR_Zadanie_5.zip Zal_nr_1_6_STWIOR_Zadanie_6.zip Zal_nr_1_7_STWIOR_Zadanie_7.zip Zal_nr_2_Formularz ofertowy.doc
Zal_nr_3_Oswiadczenie_art_22.doc informacja o zmianie ogloszenia_17_4_2018_ZP_317_18.pdf
Wyjasnienie tresci SIWZ_do_ZP_317_18_13_4_2018.pdf Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 317_18_24042018.pdf OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 04-04-2018 | Zmieniono w dniu 10-05-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
30-04-2018 Dostawa sprzętu medycznego oraz łóżek do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 96/18 Powyzej progu unijnego przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_14022018.pdf Sprostowanie ogłoszenia_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_21032018.pdf Przesuniecie_terminu_skladania_ofert_do_ZP_96_18_21032018.pdf
Sprostowanie ogłoszenia_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_6_4_2018.pdf Sprostowanie ogłoszenia_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_9_4_2018.pdf Sprostowanie ogłoszenia_o_zamowieniu_do_ZP_96_18_13_4_2018.pdf
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania zadania 4_6_8_13_ZP_96_18_22_5_2018.pdf zawiadomienie o uniewaznieniu czynnosci w zakresie zadania nr 8_ZP_96_18_25_5_2018.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert zad 3,9,14_ZP 96_18_30_5_2018.pdf Zawiadomienie o wyborze ofert zad 1,2,5,7_ZP 96_18_6_6_2018.pdf
Zawiadomienie o wyborze ofert zad 8,10-12_ZP 96_18_8_6_2018.pdf
SIWZ ZP_96_18.pdf
Formularze edytowalne do ZP 96_18.zip Zal_nr_3a_JEDZ w wer_XML.xml Przesuniecie_terminu_skladania_ofert_do_ZP_96_18_21032018.pdf
wyjasnienia na zapytania ZP 96_18_6_4_2018.pdf
wyjasnienia na zapyt i sprostowanie  ZP 96_18_9_4_2018.pdf wyjasnienia na zapytania ZP 96_18_13_4_2018.pdf
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 96_18_30042018.pdf
OK
Doda-(a): Adam Ślęczka w dniu 14-02-2018 | Zmieniono w dniu 08-06-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
05-04-2018 Dostawy obłożeń i zestawów operacyjnych, fartuchów oraz materiałów opatrunkowych i higienicznych - ZP 14/2018 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_14_2018_01022018.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_14_2018_09032018.pdf Przesuniecie_terminow_skladania_i_otwarcia_ofert_do_zp_14_2018_09032018.pdf
Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_14_2018_14032018.pdf
Zawiadomienie o wyborze ofert i uniew. w ZP 14_2018_11052018.pdf SIWZ_ZP_14_2018.pdf
Formularze edytowalne do ZP_14_2018.zip Zal_nr_2a_JEDZ w wersji XML.xml Przesuniecie_terminow_skladania_i_otwarcia_ofert_do_zp_14_2018_09032018.pdf
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_14_2018_14032018.pdf Sprostowanie wyjasnien tresci SIWZ_do_ZP_14_2018_1602018.pdf
Informacje_z_sesji_otwarcia_ofert_do_ZP_14_2018_05042018.pdf Informacje z otwarcia ofert dodat. Zad 2 _ZP_14_2018.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 01-02-2018 | Zmieniono w dniu 11-05-2018

Termin Nazwa Wartość Typ postępowania
11-04-2018 Dostawa endoskopów do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - ZP 17/18 Powyzej progu unijnego Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie Wynik SIWZ Pytania
i wyjaśnienia
Odwołania Informacje z sesji
otwarcia ofert
Kontakt
Ogloszenie_o_zamowieniu_do_ZP_17_18_31012018.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowienu_02032018.pdf Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_do_ZP_17_18_26032018.pdf
Specyfikacja ZP 17_18_29_1_2018.pdf
Formularze edytowalne do ZP 17_18.zip Zal_nr_3a_JEDZ w wersji XML.xml Zal_nr_2_1_Formularz_parametrow_po_modyfikacji_2_3_2018.doc Zal_nr_2_Formularz_cenowy_po_modyfikacji_2_3_2018.xls Przesuniecie_terminow_skladania_i_otwarcia_ofert_do_ZP_17_18_26032018.pdf
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_do_ZP_17_18_02032018.pdf
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_II_do_ZP_17_18_21032018.pdf Wyjasnienie_tresci_SIWZ_ZP_17_18_4_4_2018.pdf
Informacje z sesji otwarcia ofert ZP 17_18.pdf OK
Doda-(a): Sylwia Blažek w dniu 31-01-2018 | Zmieniono w dniu 11-04-2018